آموزش فیزیک 1 و آزمایشگاه
منابع انرژی: برای بدست آوردن هر نوع انرژی ابتدا باید منابع انرژی را بشناسیم سپس از این
                 منابع انرژی مورد نیازمان را بدست آوریم. منابع انرژی به دو دسته تقسیم میشوند:
                 الف) منابع انرژی تجدید ناپذیر
                  ب) منابع انرژی تجدید پذیر

منابع انرژی تجدید ناپذیر: منابع انرژی هستند که انرژی آنها محدود است و پس از مصرف جایگزین
                نمی شود و انرژی آنها تمام می شود. مانند انرژی های فسیلی و انرژی هسته ای
                حاصل از شکافت

انرژی های فسیلی و سوخت های فسیلی: باقیمانده گیاهان و جانوران زیر گل و لای در دما
               و فشار مناسب طی میلیونها سال به زغال سنگ و نفت و گاز تبدیل می شوند.
               که به آنها سوختهای فسیلی و به انرژی حاصل از این سوختها انرژی های فسیلی
               می گوییم.

سوال: مزایای سوختهای فسیلی را بنویسید؟
 جواب: ۱) این سوخت ها در دسترس هستند و بسادگی تهیه میشوند.
          ۲) این سوخت ها فراوان و ارزان می باشند.

 سوال: معایب سوخت های فسیلی را بنویسید؟
جواب: ۱) منابع این سوخت ها محدود است و پس از مصرف جایگزین نمی شوند.
          ۲) این سوخت ها با تولید گازهای آلاینده هوا مانند دی اکسید کربن و منو کسید کربن
              و دی اکسید سولفات موجب آلوده شدن هوا می شوند.

انرژی هسته ای: انرژی که در هسته یک اتم نهفته است را انرژی هسته ای می گویند. 
                انرژی هسته ای را از دو روش می توان بدست آورد: 
                الف) از طریق شکافتن هسته اتم های سنگین مانند هسته اتم اورانیوم
                ب) از طریق جوش دو هسته اتم سبک مانند هسته اتم هیدروژن  

سوخت های هسته ای: هسته اتمهای سنگین مانند اورانیوم و توریم و پلوتونیوم  که در راکتورهای
                هسته ای استفاده می شود را سوخت های هسته ای می گویند. از شکافتن هر کدام
                از این هسته های اتم های سنگین انرژی بسیار زیادی آزاد می شود. که به انرژی 
                هسته ای حاصل از شکافت می گویند.

راکتور هسته ای: راکتورهای هسته ای کوره هایی می باشند که سوخت آنها هسته اتمهای 
                شکافت پذیر مانند اورانیوم و توریم است.

سوال: مزایای سوخت های هسته ای را بنویسید؟  
جواب: ۱) با مقدار کمی از سوخت های هسته ای میتوانیم انرژی بسیار زیادی بدست آوریم.
         ۲) سوخت های هسته ای گازهای آلوده کننده هوای محیط زیست تولید نمی کنند.

سوال: معایب استفاده از سوخت های هسته ای را بنویسید؟
جواب: ۱) منابع این سوخت ها محدود است و پس از مدتی تمام می شوند.
         ۲) فرآیند آماده سازی این سوخت ها کاری مشکل و پیچیده است.
         ۳) سوخت های هسته ای پرتوزا و خطرناک می باشند.
         ۴) پسماند و خاکستر سوخت های هسته ای بسیار پرتوزا و رادیو اکتیو هستند.
         ۵) ایمنی و حفاظت از راکتورهای هسته ای کاری حساس و بسیار پر هزینه است.
   

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۸۹ساعت 3:18  توسط عباس فدوی  |